Klimasoner


Når vi planter busker, trær, stauder og løk som skal kunne leve i flere år på samme sted, er det lurt å sjekke hvor herdige de er før man går til innkjøp. Ofte står det et herdighetstall på etiketten på hagesenteret, eller man kan finne det på nettet ved å google planten man vil kjøpe. Norge er delt inn i åtte klimasoner som hver har fått sitt herdighetstall. Disse betegnes H1, H2, H3 og oppover til H8. Det er disse tallene man bør se etter på plantene man skal handle.

Ved å klikke på klimakartet nedenfor kommer vi inn på klimasonekartet til Det Norske Hageselskapet. Der kan vi klikke videre inn på fylket vi bor i for å få opp et enda mer detaljert kart.

Når vi vet hvilken klimasone vi bor i, har vi et godt utgangspunkt for å velge planter som vil trives hos oss. Vi bør velge planter med samme klimasone som vi bor i eller høyere. H1 er den mildeste klimasonen i landet og finnes i hovedsak langs kysten på sør- og vestlandet. H8 er den tøffeste klimasonen vi kan dyrke i. Etter H8 regnes det som fjellsone.

Hagespiren.no

© Nettside av Kristoffer O Lindbak